Målinriktiad kiropraktik

Cirka 80-90 % av alla människor har bäckenfelställningar och ryggradsblockeringar. Hälften av alla skolbarn riskerar att få ryggskott och ischias. Man kan tidigt börja förebygga livslånga besvär. Man börjar med att kontrollera om benen är lika långa. Avvikande längd på benen har ofta sin grundorsak i bäckenet. Det ger till resultat att kroppen kompenserar genom att inta en felaktig kroppshållning.

En felaktig hållning kan ge överbelastade muskler och leder. Men det påverkar även nerverna som löper genom ryggraden. Störda nerver i sin tur påverkar alla kroppens organ negativt. Med rätt hållning lägger man grunden till bra hälsa!

Syfte med behandlingen

Det övergripande syftet med målinriktad kiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder jag inom målinriktad kiropraktik varierande och exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

Hur du själv kan förebygga
För att du ska kunna bevara en god hälsa måste kroppen skötas och tas om hand i vardagen. De främsta redskapen är att motionera och stärka muskulaturen. Kroppen ska hållas upp framför allt av muskler och inte av ryggraden. Samt ergonomi; ha kunskap i att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt.

När du är fri från problem, rekommenderar jag förebyggande målinriktad kiropraktik 4 ggr per år, och därtill även massage.

Min behandling

  • Till att börja med lägger jag en värmedyna på patientens rygg, som gör att musklerna slappnar av.
  • För att nå ett varaktigt resultat börjar jag med att korrigera ryggen nerifrån och uppåt, på grund av att de flesta
    ryggbesvär har sin grundorsak i bäckenet.
  • Som avslutning ger jag en avslappnande massage på rygg, nacke och huvud.