Nervbanemassage

Enligt sägnen kom nervbanemassage till Finland för ca 300 år sedan från Ryssland. Läran innehades länge av en släkt i nordöstra Finland för att sedan spridas till hela landet. I Sverige är nervbanemassage fortfarande ett ganska okänt begrepp.

Nervbanemassage är en avancerad massageteknik. Noggrann och väl utförd behandling är av central betydelse. Förutom nervernas riktning följer behandlingsbanorna också akupunkturmeridianer, muskel- och benhinnor. Även triggerpunkter finns ofta på behandlingsbanorna.

Symptom

Nervbanemassage lämpar sig utomordentligt väl för dämpning av långvarig och kronisk smärta. T.ex. för behandling av ischias, tennisarmbåge och diverse besvär runt axelleden. Även inflammationer, t o m kroniska, som inte har förbättrats med klassisk massage har med framgång behandlats med nervbanemassage.

Behandling

Nervbanemassage lämpar sig för långvarig kronisk smärta ex: tennisarm, golfarmbåge och diverse axelbesvär, som inte reagerar på vanlig klassisk massage. Nervbanemassagen tar mellan 45- och 60 min. Och är en mycket djupgående och kraftfull massageteknik som behandlar vissa banor i kroppen, som inte alltid följer nervbanornas läge. Ryggen grundbehandlas oftast med klassisk massage. Nervbanemassage är en kraftig behandling som når och t o m överskrider smärtgränsen och även tillåter uppkomst av blåmärken. Värk efter första behandlingstillfället är inte ovanligt.

Som eftervård och smärtlindring rekommenderas kylbehandling i hemmet. Resultatet av behandlingen brukar och bör märkas senast efter den tredje behandlingsomgången.